Om School of Graceful Living

School of Graceful Living drivs av Agneta Nyholm som har över 20 års yrkeserfarenhet av att utbilda och inspirera människor i en livsbejakande inriktning. Skolans yttersta syfte är att inspirera till en sund och hållbar livsstil. Den här livsstilen bygger på en kombination av andliga och vetenskapliga idéer och principer, ny teknologi kombinerat med uråldrig kunskap som fint sammanvävda visar på verkligt välgörande och hållbara förbättringar i den samtida människans livsstil. School of Graceful Living vill ge inspiration, kunskap och strukturer kring hur såväl individen som världen i stort kan ”komma tillbaka på banan” vad gäller att leva ett hållbart och njutbart liv. Grundtonen vi vill förmedla är passionen, kärleken och omsorgen om livet. Vi söker hängivna, entusiastiska människor till våra utbildningar som inte är rädd för fotarbete och som vill sprida hopp, skönhet och framtidstro omkring sig.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+