Leadership for Graceful Living

GRACEFUL LIVING – utbildning i Besjälat ledarskap för kvinnor

Vill du stärka dig själv som kvinna och inspirera andra i en varsam besjälad riktning.
Agneta på tedxtalks

Innehåll

Handledare och föreläsare är 
Agneta Nyholm, Malin Selin, Lena Marie Lindberg Göransson

 

Jag vet inte om det finns någon utbildning på den här nivån någon annanstans. Det är magiskt det du tillför oss, svårt att sätta ord på”  Annica Wredin

”Omtumlande, underbar och vacker utbildning” Anna

”Jag vill berätta för er att man VERKLIGEN kan använda den här utbildningen som merit i yrkeslivet! Jag är jätteglad och stolt!  TACK Agneta”  Matilda

 

MODUL 1   HJÄRTATS DJUPASTE KALL

I den här modulen kommer vi att påbörja en resa in i lusten och glädjen över att vara kvinna och hur vi kan ta våra gåvor in i framtiden och på bästa sätt kan förvalta den kunskapen som vi alla bär inom oss så att vi får en hållbar, frisk, rolig och vacker värld att leva i. Vi kommer att gå djupt inom oss för att se all den visdom som redan finns där. Vi kommer att göra en resa genom tid och rum för att förstå vår historia och vår framtid. Vi kommer att studera kvinnohistoria för att förstå svårigheten och magin i att vara en kraftfull kvinna som är beredd att ta plats i världen och tala sin sanning.

Genomgående under hela utbildningen så kommer vi att sjunga, dansa och träna Gudinneyoga/systeryoga en yogaform som befäster bl.a integritet, respekt, njutning och skönhet i våra kroppar. För oss är det viktig att vi lever vårt budskap och att det syns igenom våra kroppar och där är dansen, yogan och sången vår väg.

MODUL 2  DEN FEMININA KRAFTEN

Den här modulen kommer att spraka av liv, glädje och kraft. Under hela utbildningen kommer vi att frossa i den feminina glöden, glädjen och skönheten, men denna modul fokuserar specifikt på detta. Vi ska väcka sensualiteten, sexualiteten och livsaptiten, som ska bli det som ger kraft och styrka till vårt ledarskap. Det blir även en resa ner i det feminina mörkret. Vi kommer att se på härskartekniker, skuld, skam, avund, missunnsamhet kontra den heliga vreden och den feminina urkraften. Det blir också en spännande resa där vi tydliggör och skapar ett möte mellan det maskulina och det feminina inom oss själva. Vi kommer att se hur vi ska skapa en bra balans mellan dessa krafter inom oss och hur vi kan bära ut dem i samhället så att fred och samarbete kan uppstå.

Det går inte att enkelt beskriva i ord hur mycket den här utbildningen betyder för mig” kursdeltagare

MODUL 3  NATURENS VISDOM

Under den här modulen kommer vi att titta djupt in i naturens spännande värld. Vi kommer att stifta bekantskap med Biomitik, vilket är ett ämnet som handlar om hur man genom att att studera och imitera naturen kan skapa nya innovationer och processer som löser mänskliga problem. Biomitik kan äga rum på riktigt stora skalnivåer. Tex studerar nu stadsplanerare, forskare och entreprenörer nu prärier och korallrev och tillämpar naturens lösningar på allt från städer till nätverk av industrier och till och med ekonomier. Hela utbildningen vilar på förståelsen om cirkulärekonomi som är naturens eget sätt att skapa. Genomgående i hela utbildningen är naturen den plats vi hämtar mest kraft och inspiration från. Vi kommer att börja en vandring efter det som kallas Prästinnans väg som är den djupaste formen av feminint ledarskap, en tjänande väg som vägleds av vår visdom och kärlek till livet och vår planet.

MODUL 4 DEN GUDOMLIGA VÄVEN

Under denna modul kommer du att få djupdyka ner i andlighet och vetenskap och se hur dessa ämnen idag berikar varandra när de används rätt. Du kommer även att få kunskap om kvantfysiska lagar om hur världen är skapt som kan förena den vetenskapliga synen på världen med den andliga. Du kommer att få kunskap om hur detta görs på ett värdigt sätt som berikar, och inte gör våld på varken vetenskap och andlighet. Vi tittar på ny forskning och hur vi kan skapa ett mer medvetet ledarskap utifrån de nya rön som kommit. Vi sätter en obeveklig riktning när det gäller framtiden där AI, AR och digitalisering kan bli människans största hot men även vårt bästa redskap. I det här blocket går vi djupare ner i våra feminina grundvärderingar och hur vi tillsammans med män kan ta världen in i nästa fas. En fas där vi inte gör våld på liv och där vi kan ha kul och skapa istället tillsammans.

MODUL 5  TYSTNADEN OCH STILLHETENS VÄG 

Den här två dagars modulen tillbringar vi i stillhet och tystnad, ute i naturen tillsammans. Dagarna syftar till att vi ska finna ro utan yttre stimulans. Meningen med retreaten är att vi ska komma närmare oss själva, vår kropp och naturens visdom. Det är också en modul som handlar om att öppna sin förmåga att lyssna och höra hjärtats och universums djupaste viskningar. Vårt mål med utbildningen handlar om att stärka ljuset från vår egen själ så att vi kan tjäna vår livsuppgift och hitta till den plats i livet där vi är till störst glädje för oss själva och andra. Under den tysta retreaten kommer vi att passera olika inre portaler och initieringar där vi kommer att använda gamla sagor och myter till vår hjälp.

MODUL 6 HÄNGIVENHETENS VÄG

Modul 8 Hängivenhetens väg sitter ihop med modulen innan så vi ses sammanlagt fyra dagar (där de två första är i tystnad). Dag tre kommer vi att fördjupa oss i ceremonier, riter som alla syftar till att genom att skapa Graceful Living i vardagen göra så att livet blir vackert, enkelt, roligt och hållbart.  Ceremonier har varit kvinnans kännetecken sen urminnes tider och ett ämne vi hämtar tillbaka och ser hur vi kan bidra med det i nutid på ett sätt som kommer alla till godo. Vi kommer att lära oss mer hur man utifrån andligt tidlösa principer som är gemensamma för oss alla, skapar stabila värdegrunder och låter de genomsyra vår vardag och samhället på ett enkelt och trovärdigt sätt. Söndagen tillägnas värdegrundsarbete och hur vi kan stärka ett tjänande ledarskap ut i världen. Ett ledarskap som präglas av omsorg om liv.

”Det bästa med utbildningen har varit utrymmet och alla möten. Sammanhanget som du skapat Agneta! Det är så vackert och tillåtande. Det är perfekt och operfekt Du möter oss rakt upp och ner och huller om buller. Mitt i livet och ständigt reflekterande över det som händer” Åse

MODUL 7  DET FEMININA LEDARSKAPET

Den här modulen fördjupar kvinnors kunskap om feminint ledarskap. Vi kommer att titta på nya forskningsstudier kring varför kvinnor är viktiga i ledande positioner idag. Även vad som är skillnad mellan feminint och maskulint ledarskap och gårdagens kontra framtidens ledarskap. I den här modulen tränas vi extra i att öppna hjärtat och integrera gränssättning, integritet, mod i kroppen genom yogan. De feminina ledarskapet är en viktig del av framtiden. Den här modulen handlar inte i första hand om att leda företag och organisationer utan att kunna leda sig själv och vara en inspiration och förebild för andra och att kunna bära en vision som entusiasmerar andra att leva varsamt, värdigt och hållbart. Modulen omfattar även grunderna i att förstå hur cirkulärekonomi och delningsekonomi fungerar som är viktiga och avgörande för framtiden.

MODUL 8 FREDENS SPRÅK

Under den här modulen så kommer vi att se på språkets betydelse för att kunna skapa fred och försoning både i mänskliga möten och i världen i stort. Vi kommer lära oss grunderna i det som kallas Fredens språk (nvc). Vi kommer att titta på klassiska dominans system och se hur vi kan skapa medling och en förankring i ett samarbetssystem istället. Det blir en djupdykning ner i gårdagens ledarskap för att städa och leta nya sunda strukturer som håller för en hållbar värld i fred. Graceful Living bygger på ett besjälat liv och ett besjälat ledarskap. Det här blocket innehåller också en viktig ingrediens som handlar om gränssättning. Vi vill gärna ha en fredlig tillvaro men det betyder inte att vi inte ryter från tårna om det behövs. Genomgående hela helgen jobbar vi med att befästa integritet, respekt och mod i våra kvinnokroppar. Vi tror på att världen behöver kvinnor med stort varmt hjärta som kan sätta gränser och leda världen åt rätt håll igen.

MODUL 9 LIVSUPPGIFTEN (4 dagar)

Denna modul består av fyra dagar och pågår torsdag till söndag. Det blir en långhelg där vi sammanfattar hela utbildningen och där deltagare som valt att göra en fördjupningsuppgift kommer att redovisa. Det blir en spännande helg som mynnar ut i något som vi kallar ett globala feminint ledarskap. Här kommer en stor verktygslåda med många spännande redskap att erbjudas deltagarna. Den innehåller allt från hur man bygger systercirklar till hur man lär ut cirkulekonomi, omställningsprinciper och biomitik. Men blandat i all viktig information så landar vi djupare ner i dansen, sången och sagornas värld. Livsuppgiften som ligger framför oss handlar om att må så bra det bara går som kvinna och därifrån vara med och påverka världen i en gynnsam riktning. Vi är helt säker på att påståendet om att ”mår mamma bra mår alla bra” stämmer och vår livsuppgift är att bli världsmödrar.

Den här utbildningen har gett mig kunskap, mod och trygghet att leda förändring och utveckling mot en hållbar framtid både inom företag, organisationer men också globalt. Den har även gett mig en stark personlig utveckling och verktyg att leda andra till detsamma”  

Marie Sterte, Prefekt, Institutionen för design, Linnéuniversitetet

Var

Kursen hålls på Villa Fridhem i Härnösand. Vi bor under enkla former tre personer i varje rum. Kost och logi per omgång ca 1800 SEK (med reservation för ändringar). För mer information www.villafridhem.nu

När

Nästa kurs startar september 2018

28-30 september Hjärtats djupaste kall
23-25 november Den feminina kraften
25-27 januari 2019 Naturens visdom
15-17 mars Tystnaden och stillhetens väg / Feminint ledarskap
23-26 maj Fredens språk
9-11 augusti Andlighet och vetenskap
4-6 oktober Hängivenhetens väg
28-1 dec Livsuppgiften

(vårens utbildning 2018 inställd pga av sjukdom)

Hur

Upplägget för utbildningen är ca 23 dagar på kursgård och ca 2 timmars hemstudier i veckan under kursens gång. Kursen kommer att varvas med grupp- och enskilt arbete, föreläsningar, musik, dans, ceremonier, mycket skratt och tårar.

Kostnad

Kostnad för utbildningen
Kursavgiften är 49 000 SEK inkl moms för privatpersoner och 49000 exkl moms för företag och organisationer. Kursavgiften kan delas upp vid behov månadsvis eller terminsvis.

Kostnad för kost och logi per tillfälle 1800 kr tillkommer och betalas direkt till kursgården. Vid två tillfällen tillkommer en extra dag och kostnaden blir 2400:- för kost och logi.

Inom 20 dagar efter att vi mottagit din ansökan skickar vi besked om din antagning samt en bekräftelse och faktura på anmälningsavgiften, som är 3000 SEK. Din utbildningsplats är garanterad när anmälningsavgiften inkommit på School of Graceful Livings postgirokonto. Anmälningsavgiften återbetalas endast om utbildningen ställs in.

Stipendium

Det är viktigt för oss att inte exkludera människor med låg inkomst, unga, sjukskrivna osv. Vi delar varje år ut 5 stipendium på 10.000 kr till deltagare som svårt att betala hela kursavgiften.  Om du är sjukskriven, arbetslös eller ensamstående och inte har besparingar så du kan betala hela avgiften kan du söka det här stipendiet. Skriv några rader till oss och berätta om din situation.Vill du inspirera andra att gå våra utbildningar är det ett annat  sätt att finansiera din utbildningsplats.

 

Till dig som funderar på att söka utbildningen

Vi har ofta många som söker till utbildningen och utbildningsplatserna tar fort slut så maila oss gärna innan och fråga om plats finns innan ni skickar in blanketterna.

  • Det är viktigt att du har läst boken Graceful Living – konsten att leva varsamt och innerligt innan du söker
  • Deltagarna förväntas ha nått en mognadsgrad där processer kan tas på egen hand även om mycket stöd finns att få i gruppen. Utbildningen har inget terapeutiskt syfte (även om det sker per automatik) Om extra terapeutiskt stöd behövs förväntas deltagarna skaffa detta utanför utbildningen.
  • Vi värnar om integritet och frihet. Varje person har ansvar för att säga nej eller ställa sig åt sidan om det är någon övning som inte känns rätt för henne att göra under utbildningen. Hon kan avbryta mitt i en övning, säga ifrån individuellt eller till gruppen om det är någonting hon inte vill vara med på, men vi vill att deltagaren stannar kvar och har kontakt igen efter övningen. Ett avvikande måste ske med stor hänsyn så att inte resten av gruppen störs.
  • Alla har ett gemensamt ansvar för att trygghet, välkomnande och tillit i cirkeln och att gemensamma saker utanför cirkeln fungerar som t.ex. trepartsamtal, studieövningar i grupp osv.
  • Deltagarna ska meddela handledarna om det är något som inte känns bra eller att de känner oro inför något.
  • Vi förutsätter att alla har så pass mycket energi och självdisciplin att vi kan utföra ett ”fotarbete” mellan passen som t.ex. att följa riktlinjerna, läsa litteratur och genomföra övningsuppgifter uppskattningsvis 2-3 timmar i veckan. Vår målsättning är att kunna skapa inspirerande, roliga och utmanande övningsuppgifter som man med glädje gör.
  • Alla deltagare har full tystnadsplikt om allt det som sägs eller sker på utbildningen bland de andra deltagarna. Tystnadsplikten gäller självklart inte det som sägs i rent undervisningssyfte.
  • Vi bor tillsammans under enkla förhållanden på en vacker plats med tillgång till natur och vatten under utbildningstillfällena. Vi serverar enkel ekologisk vegetarisk mat.

Villkor för utbildningen

Om utbildningen avbryts av deltagaren efter första kursmodulen blir kurskostnaden 10 000 SEK.
Avbryts utbildningen efter modul 2-4 blir kurskostnaden 25 000 SEK.
 Avbrott som görs efter 6:e modulen innebär att full kurskostnad erläggs. Vid egen eller nära anhörigs sjukdom är School of Graceful Livings rekommendation att du kvarstår i utbildningen och att du tillsammans med handledaren gör upp en processplan för att hämta igen innehållet i aktuell modul.

Examen sker efter det att deltagaren deltagit i samtliga kursmoduler och slutfört sina hemuppgifter.

Ansökan till utbildningen

Vänta inte för länge med att anmäla dig vi har ett begränsat antal platser på våra utbildningar och de brukar vara fullsatta. Du kan preliminärboka en plats via mail i tre veckor om du behöver tänka igenom saken eller skicka en förfrågan för att höra om det finns platser kvar.

Utförlig information om utbildningsdatum, ort, kostnader och villkor finns i ansökningsblanketten som du laddar ner.


Ladda ner anmälan i pdf Ladda ner ansökningsblankett som PDF här.

Ladda ner PDF-filen, skriv ut och fyll i ansökan.

Posta till:


School of Graceful Living
Nybrogatan 19
SE 871 31 Härnösand

Du kan också scanna in ifylld blankett och skicka elektroniskt till e-post: info@gracefulliving.se

Har du ytterligare frågor om utbildningen kan du kontakta oss via mail.

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+