Leadership for Graceful Living

GRACEFUL LIVING – utbildning i Besjälat ledarskap för kvinnor

Vill du stärka dig själv som kvinna och inspirera andra i en varsam besjälad riktning.
Agneta på tedxtalks

Innehåll

Handledare och föreläsare är 
Agneta Nyholm, Malin Selin, Sara Dahlberg och Sebastian Åsberg.

 

Jag vet inte om det finns någon utbildning på den här nivån någon annanstans. Det är magiskt det du tillför oss, svårt att sätta ord på”  Annica Wredin

”Omtumlande, underbar och vacker utbildning” Anna

”Jag vill berätta för er att man VERKLIGEN kan använda den här utbildningen som merit i yrkeslivet! Jag är jätteglad och stolt!  TACK Agneta”  Matilda

 

 

MODUL 1   HJÄRTATS DJUPASTE KALL

I den här modulen kommer vi att se på framtidens ledarskap och hur vi på bästa sätt kan förvalta den kunskapen som vi alla bär inom oss så att vi får en hållbar, frisk, rolig och vacker värld att leva i. Vi kommer att gå djupt inom oss för att se all den visdom som redan finns där. Vi kommer att göra en resa genom tid och rum för att förstå vår historia och vår framtid. Vi kommer att studera historia ur ett genusperspektiv och lära oss grunderna i Graceful Living ur ett inre och yttre ledarskapsperspektiv. Genomgående under hela utbildningen så kommer vi att träna Gudinneyoga/systeryoga och andra o-verbala sätt att integrera andligt tidlösa principer i kroppen som t.ex. kärlek, visdom, respekt, integritet osv.

MODUL 2 FREDENS SPRÅK

Under den här modulen så kommer vi att se på språkets betydelse för vårt medvetande och att lära oss om de livgivande aspekterna av vårt språk. Vi kommer lära oss grunderna i det som kallas Fredens språk (nvc). I det här blocket lär du dig även grunderna i hur du som ledare kan föra fram tankar om hur man skapar ett nytt ekonomiskt system som är grundat på omsorg om liv.

MODUL 3  DEN FEMININA KRAFTEN

Den här modulen kommer att spraka av liv, glädje och kraft. Under hela utbildningen kommer vi att frossa i den feminina glöden, glädjen och skönheten, men denna modul fokuserar specifikt på detta. Vi ska väcka sensualiteten, sexualiteten och livsaptiten, som ska bli det som ger kraft och styrka till vårt ledarskap. Det blir även en resa ner i det feminina mörkret. Vi kommer att se skuld, skam, avund, missunnsamhet kontra den heliga vreden och den feminina urkraften. Det blir också en spännande resa där vi tydliggör och skapar ett möte mellan det maskulina och det feminina inom oss själva. Vi kommer att se hur vi ska skapa en bra balans mellan dessa krafter inom oss och hur vi kan bära ut dem i samhället så att fred och samarbete kan uppstå.

Det går inte att enkelt beskriva i ord hur mycket den här utbildningen betyder för mig” kursdeltagare

MODUL 4 ANDLIGHET OCH VETENSKAP

Under denna modul kommer du att lära dig om hur vetenskap historiskt skapades ur andlighet, och hur andlighet och vetenskap idag förhåller sig till varandra. Du kommer att lära dig både hur den andliga och vetenskapliga metoden att finna sanning skiljer sig åt, och vad som förenar dem. Du kommer på ett att förstå dessa metoders styrkor och svagheter, och hur de kan komplettera varandra. Du kommer att få kunskap om hur detta görs på ett värdigt sätt som berikar, och inte gör våld på varken vetenskap och andlighet. Du kommer att lära dig att enkelt kunna bedöma sanningshalten i studier som använder vetenskapliga metoder för att påvisa att andliga företeelser existerar. Du kommer även att få kunskap om de kvantfysiska lagar och de filosofiska tankar om vad sanning är och hur världen är skapt som kan förena den vetenskapliga synen på världen med den andliga.

MODUL 5   NATURENS VISDOM

Under den här modulen kommer vi att titta djupt in i naturens spännande värld. Vi kommer att stifta bekantskap med den heliga geometrin, vars matematik rymmer oändlig skönhet i dess allra djupaste bemärkelse. Denna modul ger oss en introduktion i Biomimitik, vilket är ämnet som handlar om hur man genom att att studera och imitera naturen kan skapa nya innovationer och processer som löser mänskliga problem. Biomimitik kan äga rum på riktigt stora skalnivåer. Tex studerar nu stadsplanerare, forskare och entreprenörer nu prärier och korallrev och tillämpar naturens lösningar på allt från städer till nätverk av industrier och till och med ekonomier. När naturen är vår vägvisare vill vår själ vakna. Genomgående i hela utbildningen är naturen den plats vi hämtar mest kraft och inspiration från.

MODUL 6  TYSTNADEN OCH STILLHETENS VÄG 

Den här två dagars modulen tillbringar vi i stillhet och tystnad, var och en för sig, ute i naturen. Dagarna syftar till att vi ska finna ro utan yttre stimulans. Meningen med retreaten är att vi ska komma närmare oss själva, vår kropp och naturens visdom. Det är också en modul som handlar om att öppna sin förmåga att lyssna och höra hjärtats och universums djupaste viskningar. Dagarna är obligatoriska för utbildningen men får ske på egen hand på andra datum under sommaren om deltagaren hellre vill det.

”Det bästa med utbildningen har varit utrymmet och alla möten. Sammanhanget som du skapat Agneta! Det är så vackert och tillåtande. Det är perfekt och operfekt Du möter oss rakt upp och ner och huller om buller. Mitt i livet och ständigt reflekterande över det som händer” Åse

MODUL 7  DET FEMININA LEDARSKAPET

Den här modulen fördjupar kvinnors kunskap om feminint ledarskap. Vi kommer att titta på nya forskningsstudier kring varför kvinnor är viktiga i ledande positioner idag. Även vad som är skillnad mellan feminint och maskulint ledarskap och gårdagens kontra framtidens ledarskap. I den här modulen tränas vi extra i att öppna hjärtat och integrera gränssättning, integritet, mod i kroppen genom yogan. De feminina ledarskapet är en viktig del av framtiden. Den här modulen handlar inte i första hand om att leda företag och organisationer utan att kunna leda sig själv och vara en inspiration och förebild för andra och att kunna bära en vision som entusiasmerar andra att leva varsamt, värdigt och hållbart. Modulen omfattar även grunderna i att förstå hur cirkulärekonomi och delningsekonomi fungerar som är viktiga och avgörande för framtiden.

MODUL 8 HÄNGIVENHETENS VÄG

Den här omgången kommer att handla om hängivenhet. Vi kommer att gå in i dans och sång för att öppna våra hjärtan djupare. Vi kommer att se hur man kan möta smärtan och förtvivlan med ett öppet sårbart hjärta. Vi kommer att fördjupa oss i ceremonier, riter och symboler som alla syftar till att genom att skapa Graceful Living i vardagen göra så att livet blir vackert, enkelt, roligt och hållbart.  Vi kommer att lära oss hur man utifrån de andligt tidlösa principer som är gemensamma för oss alla, skapar stabila värdegrunder och låter de genomsyra din vardag och samhället på ett enkelt och trovärdigt sätt. Under den här modulen börjar deltagarna redovisa sina fördjupningsarbeten inför gruppen.

MODUL 9 LIVSUPPGIFTEN (4 dagar)

Denna modul består av två dagar mer än de övriga modulerna och pågår torsdag till söndag.
Första dagen kommer att vara en dag då fördjupningsarbetena redovisas. Vi kommer att avsluta utbildningen med en dags tyst retreat då vi begrundar vår livsuppgift och vårt nästa steg. Det blir dagar av en inre fullbordan som vi avslutar med att fira vår gåva till världen på ett ceremoniellt sätt.

Den här utbildningen har gett mig kunskap, mod och trygghet att leda förändring och utveckling mot en hållbar framtid både inom företag, organisationer men också globalt. Den har även gett mig en stark personlig utveckling och verktyg att leda andra till detsamma”  

Marie Sterte, Prefekt, Institutionen för design, Linnéuniversitetet

 

Vad ger utbildningen?

Utbildningens djupaste syfte är att underlätta för människor att leva ett liv som bäst beskrivs som Graceful Living och utveckla sin ledarskapsförmågor att inspirera och entusiasmera andra i samma riktning. Medlet för att nå dit är att skapa medvetande och kontakt mellan olika delar inom dig och gentemot din omgivning, både på en fysisk, mental och andlig nivå. Kursen ger därigenom dig möjlighet att se och utveckla dina inre unika gåvor och din kraft. Vi använder yoga, dans och sång för att integrera vår kunskap i kroppen. Handledarna kommer att göra allt de kan för att stödja varje deltagare att hitta sin unika väg. Dessutom kommer du att studera ett antal konkreta ämnen som ger dig stabila värdegrunder, ett tydligt inre och yttre ledarskap, kunskap om hur man skapar hållbara ekonomier, hur man skapar innovativa spännande framtidslösningar med hjälp av den kunskap som finns i naturen. Du kommer ges möjlighet att kunna utveckla och förädla olika färdigheter, som t.ex. att kunna leda kvinnocirklar/Graceful living-cirklar eller gudinneyoga. I kursen skapas automatiskt ett socialt nätverk som deltagarna även efter avslutad kurs kan välja att fortsätta att hämta kraft ur, vila och växa i. Därigenom kan kursen fungera som en väg till ett liv med mer Graceful Living-kvalitéer. Vi hoppas många kommer att välja att sprida den kunskap de får under kursen vidare.

Var

Kursen hålls på Villa Fridhem i Härnösand. Vi bor under enkla former tre personer i varje rum. Kost och logi per omgång ca 1500 SEK (med reservation för ändringar). För mer information www.villafridhem.nu

När

Nästa kurs startar september 2018

28-30 september Hjärtats djupaste kall
23-25 november Den feminina kraften
25-27 januari 2019 Naturens visdom
15-17 mars Tystnaden och stillhetens väg / Feminint ledarskap
23-26 maj Fredens språk
9-11 augusti Andlighet och vetenskap
4-6 oktober Hängivenhetens väg
28-1 dec Livsuppgiften

(vårens utbildning 2018 inställd pga av sjukdom)

Hur

Upplägget för utbildningen är ca 23 dagar på kursgård och ca 2 timmars hemstudier i veckan under kursens gång. Kursen kommer att varvas med grupp- och enskilt arbete, föreläsningar, musik, dans, ceremonier, mycket skratt och tårar.

Kostnad

Kostnad för utbildningen
Kursavgiften är 49 000 SEK inkl moms för privatpersoner och 49000 exkl moms för företag och organisationer. Kursavgiften kan delas upp vid behov månadsvis eller terminsvis.

Kostnad för kost och logi per tillfälle 1800 kr tillkommer och betalas direkt till kursgården. Vid två tillfällen tillkommer en extra dag och kostnaden blir 2400:- för kost och logi.

Inom 20 dagar efter att vi mottagit din ansökan skickar vi besked om din antagning samt en bekräftelse och faktura på anmälningsavgiften, som är 3000 SEK. Din utbildningsplats är garanterad när anmälningsavgiften inkommit på School of Graceful Livings postgirokonto. Anmälningsavgiften återbetalas endast om utbildningen ställs in.

Stipendium

Det är viktigt för oss att inte exkludera människor med låg inkomst, unga, sjukskrivna osv. Vi delar varje år ut 5 stipendium på 10.000 kr till deltagare som svårt att betala hela kursavgiften.  Om du är sjukskriven, arbetslös eller ensamstående och inte har besparingar så du kan betala hela avgiften kan du söka det här stipendiet. Skriv några rader till oss och berätta om din situation.Vill du inspirera andra att gå våra utbildningar är det ett annat  sätt att finansiera din utbildningsplats.

 

Till dig som funderar på att söka utbildningen

Vi har ofta många som söker till utbildningen och våren 2009 samt 2013 kursstart i februari var utbildningsplatserna slut tidigt så maila oss gärna innan och fråga om plats finns innan ni skickar in blanketterna.

  • Det är viktigt att du har läst boken Graceful Living – konsten att leva varsamt och innerligt innan du söker
  • Deltagarna förväntas ha nått en mognadsgrad där processer kan tas på egen hand även om mycket stöd finns att få i gruppen. Utbildningen har inget terapeutiskt syfte (även om det sker per automatik) Om extra terapeutiskt stöd behövs förväntas deltagarna skaffa detta utanför utbildningen.
  • Vi värnar om integritet och frihet. Varje person har ansvar för att säga nej eller ställa sig åt sidan om det är någon övning som inte känns rätt för henne att göra under utbildningen. Hon kan avbryta mitt i en övning, säga ifrån individuellt eller till gruppen om det är någonting hon inte vill vara med på, men vi vill att deltagaren stannar kvar och har kontakt igen efter övningen. Ett avvikande måste ske med stor hänsyn så att inte resten av gruppen störs.
  • Alla har ett gemensamt ansvar för att trygghet, välkomnande och tillit i cirkeln och att gemensamma saker utanför cirkeln fungerar som t.ex. trepartsamtal, studieövningar i grupp osv.
  • Deltagarna ska meddela handledarna om det är något som inte känns bra eller att de känner oro inför något.
  • Vi förutsätter att alla har så pass mycket energi och självdisciplin att vi kan utföra ett ”fotarbete” mellan passen som t.ex. att följa riktlinjerna, läsa litteratur och genomföra övningsuppgifter uppskattningsvis 2-3 timmar i veckan. Vår målsättning är att kunna skapa inspirerande, roliga och utmanande övningsuppgifter som man med glädje gör.
  • Alla deltagare har full tystnadsplikt om allt det som sägs eller sker på utbildningen bland de andra deltagarna. Tystnadsplikten gäller självklart inte det som sägs i rent undervisningssyfte.
  • Vi bor tillsammans under enkla förhållanden på en vacker plats med tillgång till natur och vatten under utbildningstillfällena. Vi serverar enkel ekologisk vegetarisk mat.

Villkor för utbildningen

Om utbildningen avbryts av deltagaren efter första kursmodulen blir kurskostnaden 10 000 SEK.
Avbryts utbildningen efter modul 2-4 blir kurskostnaden 25 000 SEK.
 Avbrott som görs efter 6:e modulen innebär att full kurskostnad erläggs. Vid egen eller nära anhörigs sjukdom är School of Graceful Livings rekommendation att du kvarstår i utbildningen och att du tillsammans med handledaren gör upp en processplan för att hämta igen innehållet i aktuell modul.

Examen sker efter det att deltagaren deltagit i samtliga kursmoduler och slutfört sina hemuppgifter.

Ansökan till utbildningen

Vänta inte för länge med att anmäla dig vi har ett begränsat antal platser på våra utbildningar och de brukar vara fullsatta. Du kan preliminärboka en plats via mail i tre veckor om du behöver tänka igenom saken eller skicka en förfrågan för att höra om det finns platser kvar.

Utförlig information om utbildningsdatum, ort, kostnader och villkor finns i ansökningsblanketten som du laddar ner.


Ladda ner anmälan i pdf Ladda ner ansökningsblankett som PDF här.

Ladda ner PDF-filen, skriv ut och fyll i ansökan.

Posta till:


School of Graceful Living
Nybrogatan 19
SE 871 31 Härnösand

Du kan också scanna in ifylld blankett och skicka elektroniskt till e-post: info@gracefulliving.se

Har du ytterligare frågor om utbildningen kan du kontakta oss via mail.

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+