Där mörker möter ljus – en resa i kvinnohistoria

Där mörker möter ljus – en resa i kvinnohistoria bygger på boken med samma titel. En bok som handlar om nordens största historiska rättsskandal, som ledde till att 120-130 kvinnor avrättades. Agneta ifrågasätter hur historia har skildrats och framställts. Hon avslöjar att fakta har förvrängts, mörklagts och negligerats. En kritik som når nutiden. Boken beskriver hur patriarkala krafter skapar historia utifrån egen vinning och för att rättfärdiga ett klandervärt agerande. Det här seminariet tar oss tillbaka 1000 år i tiden i Norden och 6-8.000 år i mellanöstern. Du får ta del av hur kvinnokraft hanterats och vad som ligger till grund för det som idag exponeras i #Metoo-rörelsen. Ämnen som kommer att beröras i föredraget:

  • Den mörka tidsåldern och kvinnoförintelsen
  • Vad gick snett med vårt förhållningssätt till kvinnan och jorden
  • När föddes härskarteknikerna och varför?
  • Hur ser vårt historiska brännmärke ut idag?
  • Vad ligger egentligen bakom #Metoo-rörelsen i kvinnosjälen?
  • Hur har kvinnors nära relationer präglats av vår historia
  • Vad kan vi lära av våra egna gudinnor Freja, Nerthus och Jungfru Maria
  • Vägen till kvinnans kraft idag?

 

För mer info kontakta:

Agneta Nyholm – info@gracefulliving.se  – 070-643 47 32