”Man 3.0 – om att leva värdigt”

Nyhet våren 2018

– Digitala videoseminarier på temat manlighet –

Agneta Nyholm har arbetat med personlig utveckling i snart 30 år. Hon har sin bakgrund inom kriminalvården. Hennes kärlek till män är stor och under det här föredraget som handlar om mäns personliga utveckling tar hon gruppen genom en resa i historia för att titta på vårt historiska arv och hur män idag kan möta kvinnor, livet och kärleken på ett starkare, stabilare och säkrare sätt. Agneta är samhällsdebattör, futurist och opinionsbildare. Hon driver värdegrunds, livsstil, jämställdhet och hållbarhetsfrågor och utbildningar genom School of Graceful Living. Under hösten 2017 deltog hon i Islands internationella jämställdhetskonferens Gender Equality – towards he for she – she for he där hon var talare tillsammans med bl.a Vigdis Finnbogadottir. Agnetas föredrag handlade om – Love men back on track vilket var ett både roligt och uppskattat föredrag av både män och kvinnor. Oavsett sexuell läggning för män är ett fredligt kärleksfullt samskapande med kvinnor en förutsättning för en värld i positiv förändring.

Agneta är författare till nio böcker som sålts i över 250 000 ex där hennes senaste handlade om kvinnohistoria som omnämnts som ”Århundrades viktigaste bok”. Till det här föredraget finns ett studiecirkelmaterial för män som vill skapa rum för seriösa, trygga samtal och utvecklas och tillsammans hitta nya spännande förhållningssätt. Man 3.0 syftar på ett nytt sätta att relatera till manlighet, en uppgraderad version av vår historia. (Den finns även som Kvinna 3.0). Mänskligheten behöver uppgradera sig på alla plan, ingen som vill vara en god människa kommer undan det faktumet.

Under den här seminarieserien kommer Agneta att prata om:

  • Man 3.0  en ny uppdaterad version av manlighet
  • Självförtroende, självkänsla och självtillit
  • Vårt historiska arv och vår framtid
  • Mod, makt och sårbarhet
  • Kärlek, intimitet och sex
  • Du är viktig, du är behövd
  • Att vara en förebild
  • Att finna sin livsuppgift

 

 

 

För bokning:

Agneta Nyholm – info@gracefulliving.se  – 070-643 47 32