Om Agneta Nyholm

annbw

Agneta Nyholm och Graceful Living

Agneta Nyholm har grundat och driver School of Graceful Living som erbjuder ledarskaps- och inredningsutbildningar. Som den praktiska filosofi den är tar Graceful Living avstamp i visionen om att alla borde få leva mer medvetna och njutbara liv och visar sedan – genom inspiration, kunskap och tydliga strukturer – vägen mot en enkel men genomgripande livsstilsförändring. Agneta har lång erfarenhet och  är samhällsdebattör, futurist och opinionsbildare inom områden som värdegrundsfrågor,  jämställdhet, hållbarhet, livsstil och framtidsfrågor.  Hon var talare på den internationella konferensen Gender Equality – towards he for she – she for he på Island tillsammans med bl.a Vigdis Finnbogadottir okt 2017, samt TEDx talk i Trondheim 2014.

Agneta har tidigare skrivit nio böcker i hur man skapar balans och harmoni; Leva med Feng shui, Feng shui för svenska hem, Feng shui för svenska trädgårdar, Feng shui för själen, Feng shui för moder jord och Wabi sabi – tidlös visdom. Hennes böcker har sålt i över 250.000 exemplar och översatts till flera andra språk.  Boken Graceful Living behandlar hennes egen filosofi om hur vi på ett personligt men också på en samhällsnivå kan leva mer varsamt och innerligt. Boken bygger bl.a på en av hennes andra böcker Läkande krafter – 33 värdegrunder för ett gott liv som hon skrev 2016 tillsammans med Sara Dahlberg Eriksson. Hennes senaste bok Där mörker möter ljus – en resa i kvinnohistoria har blivit omnämnd både som århundradets och årtusendets viktigaste bok.