Nya tidens ceremonier och förrättningar

Det finns en stor längtan och efterfrågan idag på det sakrala rummet men även på nya former av förrättningar inom bl.a dop, vigsel och begravningar. I takt med att kyrkan tappar alltmer förrättningar uppstår ofta ett glapp mellan värdiga ceremoniella övergångar i livet och religiösa övertygelser. På School of Graceful Living vill vi värna om vackra, personliga och värdiga ceremonier som skapas tillsammans med berörda parter. Det görs bl.a genom värdegrunsdialoger och egna önskemål. Kontakta gärna våra ceremoniofficianter för mer information.