Graceful Leadership

GRACEFUL Leadership – utbildning i Besjälat ledarskap för kvinnor

Vill du stärka dig själv som kvinna och inspirera andra i en varsam besjälad riktning.
Agneta på tedxtalks

Innehåll

Handledare och föreläsare är Agneta Nyholm, Malin Selin, Lena Marie Lindberg Göransson

Jag vet inte om det finns någon utbildning på den här nivån någon annanstans. Det är magiskt det du tillför oss, svårt att sätta ord på”  Annica Wredin

Omtumlande, underbar och vacker utbildning” Anna

Det går inte att enkelt beskriva i ord hur mycket den här utbildningen betyder för mig” kursdeltagare

MODUL 1 – HJÄRTATS DJUPASTE KALL
I den här modulen kommer vi att påbörja en resa in i lusten och glädjen över att vara kvinna och hur vi kan ta våra gåvor in i framtiden och på bästa sätt förvalta den kunskap vi alla bär inom oss så att vi får en frisk, hållbar, rolig och vacker värld att leva i. Vi kommer att gå djupt inom oss för att se all den visdom som redan finns där. Vi kommer att göra en resa genom tid och rum för att förstå vår historia och vår framtid. Vi kommer att studera kvinnohistoria för att förstå svårigheten och magin i att vara en kraftfull kvinna som är beredd att ta plats i världen och tala sin sanning.
Genomgående under hela utbildningen kommer vi att sjunga, dansa och träna Gudinneyoga/systeryoga en yogaform som befäster integritet, respekt, njutning och skönhet i våra kroppar. För oss är det viktig att vi lever vårt budskap och att det syns genom våra kroppar och där är dansen, yogan och sången vår väg.

MODUL 2 – DEN FEMININA KRAFTEN
Den här modulen kommer att spraka av liv, glädje och kraft. Under hela utbildningen kommer vi att frossa i den feminina glöden, glädjen och skönheten, men denna modul fokuserar specifikt på detta. Vi ska väcka sensualiteten, sexualiteten och livsaptiten som ska bli det som ger kraft och styrka till vårt ledarskap. Det blir även en resa ner i det feminina mörkret. Vi kommer att se på härskartekniker, skuld, skam, avund, missunnsamhet kontra den heliga vreden och den feminina urkraften. Det blir också en spännande resa där vi tydliggör och skapar ett möte mellan det maskulina och det feminina inom oss själva. Vi kommer att se hur vi ska skapa en bra balans mellan dessa krafter inom oss och hur vi kan bära ut dem i samhället så att fred och samarbete kan uppstå.

MODUL 3 – NATURENS VISDOM
Under den här modulen kommer vi att titta djupt in i naturens spännande värld. Vi kommer att stifta bekantskap med Biomimik, detta ämne avhandlar hur man genom att studera och imitera naturen kan skapa nya innovationer och processer som löser mänskliga problem. Biomimik kan tillämpas på riktigt stora skalnivåer. Stadsplanerare, forskare och entreprenörer studerar nu prärier och korallrev och applicerar naturens lösningar på allt från städer till nätverk av industrier och hela ekonomier. Hela utbildningen vilar på förståelsen för cirkulärekonomi – naturens eget sätt att skapa och hushålla med sina resurser i ett oändligt kretslopp. Under hela utbildningen är också naturen den plats vi hämtar mest kraft och inspiration från. Vi kommer att börja en vandring längs Prästinnans väg som är den djupaste formen av feminint ledarskap. Vi blir vägledda av vår egen visdom och kärlek till livet och vår planet. Prästinnan lever inom oss alla. När man väcker henne till liv hittar man även sitt eget kompromisslösa, kärleksfulla och visa ledarskap.

Den här utbildningen har gett mig kunskap, mod och trygghet att leda förändring och utveckling mot en hållbar framtid både inom företag, organisationer men också globalt. Den har även gett mig en stark personlig utveckling och verktyg att leda andra till detsamma”
Marie Sterte, Prefekt, Institutionen för design, Linnéuniversitetet

MODUL 4 – DEN GUDOMLIGA VÄVEN
Under denna modul kommer du att få djupdyka ner i andlighet och vetenskap och se hur dessa ämnen i själva verket berikar varandra. Vi avhandlar hur världen är skapad och de kvantfysiska lagar som styr vår till synes fysiska tillvaro, för att därigenom hitta ett sätt att förena den vetenskapliga synen på världen med den andliga. Du kommer att få kunskap om hur detta görs på ett värdigt sätt som berikar och inte gör våld på varken vetenskap eller andlighet. Vi tittar på ny forskning och hur vi kan skapa ett mer medvetet ledarskap utifrån de nya rön som kommit. Vi sätter en obeveklig riktning när det gäller framtiden där AI, AR och digitalisering kan bli människans största hot men även vårt bästa redskap. I det här blocket går vi djupare ner i våra feminina grundvärderingar och hur vi tillsammans med män kan ta världen in i nästa fas. En fas där vi inte gör våld på liv och där vi kan ha kul och skapa tillsammans.

Jag vill berätta för er att man VERKLIGEN kan använda den här utbildningen som merit i yrkeslivet! Jag är jätteglad och stolt! TACK Agneta” Matilda

MODUL 5 – TYSTNADEN OCH STILLHETENS VÄG
Den här tvådagarsmodulen tillbringar vi i stillhet och tystnad, ute i naturen tillsammans. Dagarna syftar till att vi ska finna ro utan yttre stimulans. Meningen med retreaten är att vi ska komma närmare oss själva, vår kropp och naturens visdom. Det är också en modul som handlar om att öppna sin förmåga att lyssna och höra hjärtats och universums djupaste viskningar. Vårt mål med utbildningen handlar om att stärka ljuset från vår egen själ så att vi kan tjäna vår livsuppgift och hitta till den plats i livet där vi är till störst glädje för oss själva och andra. Under den tysta retreaten kommer vi att passera olika inre portaler och initieringar där vi kommer att använda gamla sagor och myter till vår hjälp.

MODUL 5 HÄNGIVENHETENS VÄG

Hängivenhetens väg sitter ihop med modulen innan så vi ses sammanlagt fyra dagar (där de två första är i tystnad). Dag tre kommer vi att fördjupa oss i ceremonier, riter och det sakrala rummet. Dagens, på gott och ont, sekulariserade och individualistiska samhälle tenderar att utarma oss på besjälad tillvaro. Ceremonier har varit kvinnans kännetecken sen urminnes tider, för att skapa magi i vardagen likväl som att markera livets skiften och övergångar. Detta är grundläggande behov, skapade över årtusenden. Vi vill hämta tillbaka dem nu för att skapa vördnad för tillvaron och på ett fint sätt befästa de portaler vi vandrar genom på vår livsväg. Vi kommer att arbeta med andligt tidlösa principer som är gemensamma för oss alla oavsett religion, etnicitet och kön. När dessa tillämpas skapas stabila värdegrunder som samhället och livet kan vila på. Vi vet att dessa principer är okränkbara och livsnödvändiga för oss alla. Söndagen ägnas åt hur vi kan stärka ett tjänande ledarskap ute i världen. Ett ledarskap som präglas av omsorg om liv.

Det bästa med utbildningen har varit utrymmet och alla möten. Sammanhanget som ni skapat! Det är så vackert och tillåtande. Det är perfekt och operfekt Ni möter oss rakt upp och ner och huller om buller. Mitt i livet och ständigt reflekterande över det som händer” Åse

MODUL 6 – DET FEMININA LEDARSKAPET
Den här modulen fördjupar kvinnors kunskap om feminint ledarskap. Vi kommer att titta på nya forskningsstudier kring varför kvinnor är extra viktiga i ledande positioner idag, vad som är skillnad mellan feminint och maskulint ledarskap och gårdagens kontra framtidens ledarskap. I den här modulen tränas vi extra i att öppna hjärtat och integrera gränssättning, integritet och mod i kroppen genom yogan. Det feminina ledarskapet är en viktig del av framtiden. Modulen handlar inte i första hand om att leda företag och organisationer utan om att kunna leda sig själv och vara en inspiration och förebild för andra och att kunna bära en vision som entusiasmerar andra till att leva varsamt, värdigt och hållbart. Vi tar förståelsen för hur cirkulärekonomi och delningsekonomi fungerar ytterligare ett steg. Hållbara ekonomiska och ekologiska system är livsavgörande för framtiden.

If there ever comes a time when the women of the world come together purely and simply for the benefit of mankind, it will be a force such as the world has never known.” Matthew Arnold

MODUL 7 – FREDENS SPRÅK
Under den här modulen kommer vi att se på språkets betydelse för att kunna skapa fred och försoning både i mänskliga möten och i världen i stort. Vi kommer att lära oss grunderna i det som kallas Fredens språk (nvc). Vi kommer att titta på klassiska dominanssystem och se hur vi kan skapa medling och en förankring i ett samarbetssystem istället. Det blir en djupdykning ner i gårdagens ledarskap för att städa och leta nya sunda strukturer för en hållbar värld i fred. Graceful Living bygger på besjälat liv och besjälat ledarskap. Vi strävar mot en fredlig tillvaro men en sådan underlättas genom tydlig gränssättning. Därför kommer vi även att jobba mycket med det i blocket. Hela helgen jobbar vi med att befästa integritet, respekt och mod i våra kvinnokroppar. Vi tror på att världen behöver kvinnor med ett stort varmt hjärta som kan sätta gränser och leda världen åt rätt håll igen.

MODUL 8 – LIVSUPPGIFTEN (4 dagar)
Denna modul består av fyra dagar och pågår torsdag till söndag. Det blir en långhelg där vi sammanfattar hela utbildningen och där deltagare som valt att göra en fördjupningsuppgift kommer att redovisa. Det blir en spännande helg som mynnar ut i något som vi kallar ett globalt feminint ledarskap. En stor verktygslåda med många spännande redskap kommer att erbjudas deltagarna. Den innehåller allt från hur man bygger systercirklar till hur man lär ut cirkulärekonomi, omställningsprinciper och biomimik. Under helgen dyker vi även djupare ner i dansen, sången och sagornas värld. Livsuppgiften som ligger framför oss handlar om att må så bra det bara går och därifrån vara med och påverka världen i en gynnsam riktning. Vi är helt säkra på att påståendet ”mår mamma bra mår alla bra” stämmer och vår livsuppgift är att bli världsmödrar.

”Vi mödrar behöver hämta hem det förskingrade goda och nynna fredens melodi i världens hjärta” Nelly Sach

MODUL 9 – GRACEFUL LEADERSHIP – ett besjälat arbetsliv (4 dagar)
Detta är en tilläggsmodul till basutbildningen som fokuserar på hur kunskapen kan omsättas konkret i arbetslivet. Den innehåller ett licensmaterial som är tänkt att tas med tillbaka till arbetsplatsen. Ett videomaterial som täcker framtidsarbete, värdegrunds-, jämställdhets- och hållbarhetsarbete.

Två år senare: ”Den här utbildningen har  skapat ett skifte i mig som jag är så tacksam för… Det är som att det verkar över tid. Det blir bara mer och mer tydligt vad det gav – och fortfarande ger. Det är som att det finns ett nytt avstamp eller en ny plattform inom mig – någonting som jag kan vila mot och alltid vara trygg” Åse

Fantastisk utbildning! Jag har gått den, och idag jobbar jag som konsult med att hjälpa ledare och organisationer att göra mer bra saker och må bättre”
Anna Sofia Lundgren

Var och När

Under år 2019-2020 kommer vi att bygga om våra utbildningar. Skicka en intresseanmälan till oss så håller vi dig uppdaterad om nästa kursstart på info@gracefulliving.se

Hur

Upplägget för basutbildningen är ca 23 dagar på kursgård och ca 2 timmars hemstudier i veckan under kursens gång. Kursen kommer att varvas med grupp- och enskilt arbete, föreläsningar, musik, dans, ceremonier, mycket skratt och tårar.

Kostnad

49 000:- inkl moms för basutbildningen – modul 1-8.
69 000:- exkl moms för den företagsanpassade utbildningen – modul 1-9.

Du som går den företagsanpassade utbildningen går en extra fyra dagarsmodul. Du får även en annan form av fördjupningsuppgifter. Man får med sig ett licensmaterial kring framtidsarbete med sig tillbaka till jobbet. Det här materialet innehåller fyra områden: Besjälat arbetsliv, värdegrundsarbete, jämställdhet och hållbarhetsarbete. Basutbildningen kan kompletteras i efterhand med denna modul.

Kostnad för kost och logi per tillfälle ca 1800 kr tillkommer. Vid två tillfällen tillkommer en extra dag och kostnaden blir 2400:- för kost och logi.

Inom 20 dagar efter att vi mottagit din ansökan skickar vi besked om din antagning samt en bekräftelse och faktura på anmälningsavgiften, som är 3000 SEK. Din utbildningsplats är garanterad när anmälningsavgiften inkommit på School of Graceful Livings postgirokonto. Anmälningsavgiften återbetalas endast om utbildningen ställs in.

Stipendium

Det är viktigt för oss att inte exkludera människor med låg inkomst, unga, sjukskrivna osv. Vi delar varje år ut 5 stipendium på 10.000 kr till deltagare som svårt att betala hela kursavgiften.  Om du är sjukskriven, arbetslös eller ensamstående och inte har besparingar så du kan betala hela avgiften kan du söka det här stipendiet. Skriv några rader till oss och berätta om din situation.Vill du inspirera andra att gå våra utbildningar är det ett annat  sätt att finansiera din utbildningsplats.

Villkor för utbildningen

Om utbildningen avbryts av deltagaren efter första kursmodulen blir kurskostnaden 10 000 SEK. Avbryts utbildningen efter modul 2-4 blir kurskostnaden 25 000 SEK. Avbrott som görs efter 6:e modulen innebär att full kurskostnad erläggs. Vid egen eller nära anhörigs sjukdom är School of Graceful Livings rekommendation att du kvarstår i utbildningen och att du tillsammans med handledaren gör upp en processplan för att hämta igen innehållet i aktuell modul.

Examen sker efter det att deltagaren deltagit i samtliga kursmoduler och slutfört sina hemuppgifter.

Utveckla organisationer med Graceful Living

En av de viktigaste aspekterna på ett modernt ledarskap är att hushålla med sin egen och andras energi, detta för att skapa en hållbar organisation med avseende på personalens och ledningens fysiska och psykiska hälsa, men även utifrån ett samhällsperspektiv – friska företag och människor bidrar till ett bättre samhälle. Ingen vinner på arbetssätt som är ineffektiva och föråldrade, alla vinner på att hela teamet håller hela vägen i mål. Det handlar inte bara om nästa projekt eller nästa kvartalsrapport, det handlar om hela karriären och hela företagets livstid.

Andra viktiga aspekter är såklart hållbar ekonomi och hållbart ekosystem, även här kan starka välskötta organisationer betyda mycket lokalt och globalt.

Graceful living bidrar till allt detta genom att utbilda autentiska ledare som är säkra i sin ledarroll och som förmedlar trygghet och värme till omgivningen. Vi tar tillvara varje kvinnas unika styrkor genom att bygga självkännedom, självkänsla och självmedkänsla. Samarbete, gruppdynamik och fördelat ansvar genomsyrar alla delar av utbildningen, nya rön kring ett mer medvetet ledarskap studeras och vi arbetar med hur man utvecklar värdegrundsarbetet i en grupp eller organisation. Även språkets betydelse för en effektiv och fredlig kommunikation i mänskliga möten studeras noga och vi övar på hur man kan uttrycka sig för att förmedla svåra budskap på ett tydligt sätt utan att skapa onödig konflikt.

För att få en förståelse för större sammanhang skaffar vi oss perspektiv på gårdagens kontra framtidens ledarskap, vad som utmärker maskulina och feminina ledarstilar, hot och möjligheter med AI, AR och digitalisering, dominans kontra samarbetssystem men även ekonomiska system som cirkulärekonomi och delningssystem – hållbara ekonomiska och ekologiska system som är avgörande för en mänsklig framtid.

Vi vill skapa ledare som kan bära en vision som entusiasmerar andra till att leva varsamt, värdig och hållbart – till fördel för individen, organisationen och samhället.

Du som går den företagsanpassade utbildningen går en extra fyra dagarsmodul. Du får även en annan form av fördjupningsuppgifter. Den stora bonusen är att man får med sig ett licensmaterial kring framtidsarbete med sig tillbaka till jobbet. Det här materialet innehåller fyra områden: Besjälat arbetsliv, värdegrundsarbete, jämställdhet- och hållbarhetsarbete. Materialet är uppbyggt så att man lätt ska kunna inspirera sina kollegor och driva den här typen av processer framåt.

Från en kursdeltagare:

”Utbildningen har gett mig kunskap, mod och trygghet att leda förändring och utveckling mot en hållbar framtid både inom företag, organisationer och globalt”
Marie Sterte, prefekt Linnéuniversitetet

Vilka kvinnor söker vi till utbildningen?

• Kvinnor med stort hjärta
• Kvinnor som är vakna, medvetna och ansvarstagande
• Kvinnor som fått nog av världens dumhet
• Kvinnor som vill tjäna den här världen
• Kvinnor på gränsen till genombrott
• Kvinnor med livserfarenhet som inte tänker hålla igen sig själv
• Kvinnor som söker systerskap och vill värna om den
• Kvinnor som vill fördjupa sig i vad det är att vara kvinna
• Kvinnor som vill använda kärlek, lust och glädje som drivkrafter
• Kvinnor som vill ta sitt ledarskap till en ny nivå
• Kvinnor som vill ställa sig i framkant i världens utveckling

Vi råder följande kvinnor att avvakta med ansökan:
• Du som är sjukskriven eller nyligen varit det pga. av psykisk ohälsa. Sett ur ett längre perspektiv är detta en stor tillgång. Vår upplevelse är att du bör ha kommit en rejäl bit på väg för att orka utbildningen och de inre processer det medför.
• Du som enbart söker för din personliga utveckling
• Du som lider av extrem överkänslighet kontakta oss för ytterligare dialog.

Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till deltagare som vi bedömer inte har rätt mognadsnivå.

Vår ambition är att ge deltagarna en stark, varm hand i ryggen när det gäller:

• Mod, styrka och integritet
• En djupare känsla av värdet av att vara kvinna
• Sin historia, sin kropp och sina verktyg tillbaka
• Kunskap och utbildning i viktiga framtidsämnen
• Praktiska verktyg inför framtidsarbete
• Lust och passion för livet, kroppen och ledarskapet
• Framtidstro och arbetsglädje
• Glitter, jävlaranamma och tillit till sig själv och livet
• Ett läkt, fint, starkt och varsamt systerskap
• Gränssättning och kritiskt granskande öga

Till dig som funderar på att söka utbildningen

• Vi har ofta många som söker till utbildningen och utbildningsplatserna tar fort slut så maila oss gärna och fråga om plats finns innan ni skickar in blanketterna.
• Vi vill att du som söker verkligen vill fördjupa dig i att leda från hjärtat med passion och lust.
• Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.
• Alla som deltar har ett gemensamt ansvar för trygghet, välkomnande och tillit i cirkeln och att gemensamma saker utanför cirkeln fungerar som t.ex. trepartssamtal, studieövningar i grupp osv.
• Vi värnar om integritet och frihet. Varje person har ansvar för att säga nej eller ställa sig åt sidan om det är någon övning som inte känns rätt för henne att göra under utbildningen.
• Vi förutsätter att alla har så pass mycket energi och självdisciplin att vi kan utföra ett ”fotarbete” mellan passen som t.ex. att läsa litteratur och genomföra övningsuppgifter uppskattningsvis ett par timmar i veckan. Vår målsättning är att kunna skapa inspirerande, roliga och utmanande övningsuppgifter som man med glädje genomför.
• Alla deltagare har full tystnadsplikt om allt det som sägs eller sker på utbildningen bland de andra deltagarna. Tystnadsplikten gäller självklart inte det som sägs i rent undervisningssyfte.
• Vi bor tillsammans 2-3 personer i varje rum under enkla förhållanden på en vacker plats med tillgång till natur under utbildningstillfällena. Vi serverar enkel ekologisk vegetarisk mat.
• Enstaka delar av utbildningen t.ex. några TED talk hålls på engelska. Berätta för oss innan om det är ett problem så hjälper vi dig.

Vill du ha mer information innan du ansöker?

Skriv upp dig här på vår intresselista för att löpande få information gällande utbildningen.

Ansökan till utbildningen

Vänta inte för länge med att anmäla dig vi har ett begränsat antal platser på våra utbildningar och de brukar vara fullsatta. Du kan preliminärboka en plats via mail i tre veckor om du behöver tänka igenom saken eller skicka en förfrågan för att höra om det finns platser kvar.

Utförlig information om utbildningsdatum, ort, kostnader och villkor finns i ansökningsblanketten som du laddar ner.


Ladda ner anmälan i pdf Ladda ner ansökningsblankett som PDF här.

Ladda ner PDF-filen, skriv ut och fyll i ansökan.

Posta till:


School of Graceful Living
Nybrogatan 19
SE 871 31 Härnösand

Du kan också scanna in ifylld blankett och skicka elektroniskt till e-post: info@gracefulliving.se

Har du ytterligare frågor om utbildningen kan du kontakta oss via mail.

Musik och litteraturtips

(Ingen bok är obligatorisk för utbildningen det är boktips. Markören* betyder att den är vårt första val till er)

Feminin kraft
• *Graceful Living, konsten att leva varsamt och innerligt – Agneta Nyholm
• *Rise sister rise A guide to unleashing the wise, wild woman within – R Cambell
• If women rose rooted – A Journey to Authenticity and Belonging – Sharon Blackie
• Kom närmare – När det feminina hjärtat öppnar sig – Chameli Gad Ardagh
• *Mama Genas school of womanly art – Using the Power of Pleasure to Have Your Way With the World – Mama Gena
• *The star in my heart – Joyce Rupp
• Kvinnoporten – om urgamla seder, bruk och tänkesätt – Gunilla Carlsson
• Fire in the belly, on being a man – Sam Keen

Naturens visdom – hållbarhet – ledarskap
• Nature of order, a vision of a living world – Christopher Alexander
• *Biomimcry: Innovation inspired by nature, Janine M Benyus
• Sense and Sustainability –educating for a circular economy – Webster, Johnson
• *CSR I praktiken, hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar: P Grankvist
• The Real Wealth of Nations – Riane Eisler
• Flow, ledarskap och arbetsglädje – Mihaly Csikszentmihalyi

Historia
• *Factfulness, tio knep som får dig förstå världen – Hans Roslin
• *Bägaren och svärdet: vår historia, vår framtid – Riane Eisler
• *Där mörker möter ljus – en resa i kvinnohistoria – Agneta Nyholm
• Gryning över Kalahari, hur människan blev människa – Lasse Berg
• Sapiens, en kort historik över mänskligheten – Yuval Noah Harari
• When god was a woman – Merlin Stone
• Efter tusen år av tystnad – Birgitta Onsell

Fredens språk
• *Vi kan reda ut det! hantera konflikter på fredliga och kraftfulla sätt – M Rosenberg
• *Nonviolent communication i praktiken 2.0 – Liv Larsson
• Tack: uppskattning, tacksamhet och lycka som livsstil

Andlighet och vetenskap
• *The divine matrix, bridging Time, Space, Miracels and belief – Gregg Braden
• Fältet: jakten på universums hemliga kraft – Lynn McTaggart
• The biology of Belief: Unleashing the power of consciousness, matter and miracels

Lugn och ro

Rocka lös