Konsten att leva varsamt & innerligt

Graceful Living vill visa vägen mot ett medvetet och njutbart liv. Vi gör detta genom att erbjuda kunskap, inspiration och en struktur.

Vårt manifest

Vi önskar oss själva, våra medmänniskor och framtida generationer liv som är enkla men samtidigt fulla av mening, skönhet och glädje.

Vi tror på det sunda förnuftet och hjärtats visdom.

Vi söker efter det som är verkligt gott och sant och drar oss inte för att vara “heliga bråkstakar” om så behövs. Vi tror att det är dags för många icke-fungerande system och strukturer att falla för att göra plats åt nya, bättre och mer hållbara sådana. Vi tvekar inte att ifrågasätta det som inte fungerar och vi tvekar inte heller att själva bidra till nya lösningar.

Vi vet att inget i livet kan tas för givet. Frihet, välmående, utveckling, mat och sömn är alla gåvor som skall firas.

Vi har sinnlighet, skönhet, njutning och passion som viktiga drivkrafter. Vi älskar den tidlösa skönheten – det som är vackert, gediget, värdigt och hållbart.

Vi omfamnar även det som inte är vackert och kul i livet.

Vi hyllar det unika och originella snarare än det massproducerade och likriktade.

Vi vet att ensam inte är stark utan att vi istället måste hjälpa varandra för att orka. Gemenskap är något av de finaste vi vet. Därmed sätter vi alltid VI framför JAG.

Vi guidas av enkla, tidlösa andliga principer – såsom kärlek, respekt, humor och gemenskap – som återkommer hos folkslag på vitt skilda geografiska platser och med helt olika religioner.

Vi tror på en gudomlig och intelligent skaparkraft men ger varje människa tolkningsförträde till hur denna definieras och vad den kallas.

Vi tror också på en förening mellan andlighet och vetenskap. Vi tittar och lyssnar på naturen för att vi vet att jorden har 3,8 miljarders års försprång när det gäller att skapa vackra och hållbara lösningar.

Vi söker gammal kunskap och traditioner och förenar dem med ny teknologi och forskning.

Vi tror på att ha kul och leka fram nya kreativa och innovativa lösningar.

Vi har varken tid eller lust att vänta på avgörande och brådskande förändringar och förbättringar.

Vi ser oss som viktiga medskapare och vill inte kompromissa med vare sig våra egna eller kommande generationers liv.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+