Konsten att leva varsamt & innerligt

Vårt manifest

Vi önskar att leva liv som är enkla men samtidigt fulla av mening, skönhet och glädje.

Vi tror på det sunda förnuftet och hjärtats visdom.

Vi tror att det är dags att göra plats åt nya, bättre och mer hållbara strukturer och system.

Vi tvekar inte att själva bidra till nya lösningar.

Vi vet att frihet, välmående, utveckling, mat och sömn alla är gåvor som inte skall tas för givet.

Sinnlighet, skönhet, njutning och passion är viktiga drivkrafter.

Vi älskar den tidlösa skönheten – det som är vackert, gediget, värdigt och hållbart.

Vi omfamnar livet, från vagga till vagga, och allt däremellan…

Vi hyllar det unika och genuina. Gemenskap är något av det finaste vi vet.

Vi guidas av enkla, tidlösa, andliga principer – såsom kärlek, respekt och humor – gemensamma för människor över hela vår vackra värld.

Vi tror också på en förening mellan andlighet och vetenskap.

Vi låter oss inspireras av naturen när det gäller att skapa vackra och hållbara lösningar.

Vi söker gammal kunskap och traditioner och förenar dem med ny teknologi och forskning.

Vi ser oss som viktiga medskapare till kommande generationers liv. Vi tror på att ta ansvar.

Vi tror på att ha kul och leka, dansa och sjunga, vi tror på gemenskapen i systerskap och broderskap!.