Om Graceful Living

Vad är Graceful Living?

Graceful Living är en ideologi som syftar till att skapa ett medvetet, varsamt och njutbart liv. Livsstilen bygger på en kombination av andliga och vetenskapliga idéer och principer som fint sammanvävda visar på hur vi kan göra verkligt välgörande och hållbara förbättringar i våra liv. Graceful Living erbjuder kraftfull inspiration, kunskap och strukturer för att såväl individen som världen i stort skall ”komma tillbaka på banan” och leva ett mer hållbart, innerligt och njutbart liv.

De centrala värderingarna i Graceful Living är gemenskap, skönhet, njutning, glädje, enkelhet, varsamhet och hållbarhet. Ideologin tar avstamp i viktiga och revolutionerande ämnen som när de vävs samman skapar magi och livskraft.

Viktiga grundpelare för ideologin

Biomimitiken

Biomimitiken är förmodligen det viktigaste ämnet i världen just nu. Läran handlar om hur naturen skapar lösningar som människan kan imitera. Jorden har 3,8 miljarder års försprång framför människan när det gäller att skapa hållbara, vackra och intelligenta lösningar. Knölvalarna och lotusblommorna kan idag lära oss massor om hur bra design skapas och hur vi kan leva på ett sätt som skapar ett gott och hållbart liv för alla. 

Tidlösa andliga principer med läkekraft

Graceful Livings värdegrund bygger på tidlösa andliga principer med en inneboende läkekraft. Dessa principer är viktiga för alla människor, oavsett ålder, kön och ras. Det spelar ingen roll om man är muslim, kristen eller ateist – principer såsom kärlek, respekt, humor, gemenskap och meningsfullhet är fullständigt grundläggande för att vi ska må bra och fungera fint tillsammans. Vi har 33 andliga principer i Graceful Livings värdegrund som bär upp ideologin.

Fredens språk

Fredens språk, eller NVC (= Non Violent Communication), som det vanligtvis kallas, är ett processpråk och en kommunikationsstil som bidrar till att lösa konflikter med respekt för allas behov. Det är ett språk som hjälper oss att leva medvetet, närvarande och autentiskt. NVC utvecklades av den amerikanske psykologen Dr Marsall B Rosenberg på 1970 talet. Fredens språk är en symbol för ärlighet, medkänsla och överblick. 

Andlighet och vetenskap

Vi befinner oss i en ny tidsepok där religioner och vetenskapliga dogmer börjar ge vika. Fram träder en ny form av andlighet som möter vetenskapen på ett nytt sätt. Nya vetenskapliga studier visar gång på gång att det finns en intelligent skaparkraft i universum. Den kraften kallar många Gud, men i Graceful Living är det fria tolkningsföreträdet viktigt. Det är mötet mellan dessa krafter som idag kommer att ge oss nya lösningar. För mer info: artikeln om andlighet och vetenskap.

Omställningsprinciper

Graceful Living jobbar hela tiden för nya omställningsprinciper och strukturer som stödjer lokal utveckling och hållbart samhälle. Vi behöver nya visioner och ersätta föreställningen om ekonomisk tillväxt som mål för samhället. Vi inspirerar till att reflektera över vad som verkligen skapar livskvalitet och vad det egentligen är som gör livet värt att leva. Därifrån jobbar vi aktivt med att hitta nya strukturer och samarbete för att minska våra skadliga avtryck i världen och värna om kommande generationer. 

Tidlös skönhet

Tidlös skönhet är ett viktigt begrepp inom Graceful Living, vi vet att där det är vackert sker bra saker och människor mår bra. Vi försöker omsätta skönhet och värdighet i så väl yttre som inre miljöer. Vi tar lärdom av naturens intelligens när vi skapar skönhet. Tidlös skönhet är det som alltid tilltalat människan den är inte subjektiv den är harmonisk, balanserad och känns som vacker oavsett vem som betraktar den. Vi arbetar med design, inredning, trädgård och arbetsmiljöer som är hälsosamma, omsorgsfulla, livsbejakande och hållbara.