Vad är Graceful Living?

Graceful Living är en ideologi som syftar till att skapa ett medvetet, varsamt och njutbart liv. Livsstilen bygger på en kombination av tidlöst läkande krafter och vetenskapliga idéer och principer som fint sammanvävda visar på hur vi kan göra verkligt välgörande och hållbara förbättringar i våra liv. Design for Graceful Living erbjuder inspiration, kunskap och strukturer för hur man skapar miljöer där människan mår bra  och där vi kan leva ett mer hållbart, innerligt och njutbart liv.

De centrala värderingarna i Graceful Living är gemenskap, skönhet, njutning, glädje, enkelhet, varsamhet och hållbarhet.

Viktiga grundpelare för ideologin

Biomimik

Biomimik är förmodligen det viktigaste ämnet i världen just nu. Läran handlar om hur naturen skapar lösningar som människan kan imitera. Jorden har 3,8 miljarder års försprång framför människan när det gäller att skapa hållbara, vackra och intelligenta lösningar. Knölvalarna och lotusblommorna kan idag lära oss massor om hur bra design skapas och hur vi kan leva på ett sätt som skapar ett gott och hållbart liv för alla. 

Tidlösa andliga principer med läkekraft

Graceful Livings värdegrund bygger på tidlösa andliga principer med en inneboende läkekraft. Dessa principer är viktiga för alla människor, oavsett ålder, kön och ras. Det spelar ingen roll om man är muslim, kristen eller ateist – principer såsom kärlek, respekt, humor, gemenskap och meningsfullhet är fullständigt grundläggande för att vi ska må bra och fungera fint tillsammans. Vi har 33 andliga principer i Graceful Livings värdegrund som bär upp ideologin.

Omställningsprinciper

Graceful Living jobbar hela tiden för nya omställningsprinciper och strukturer som stödjer lokal utveckling och hållbart samhälle. Vi behöver nya visioner och ersätta föreställningen om ekonomisk tillväxt som mål för samhället. Vi inspirerar till att reflektera över vad som verkligen skapar livskvalitet och vad det egentligen är som gör livet värt att leva. Därifrån jobbar vi aktivt med att hitta nya strukturer och samarbete för att minska våra skadliga avtryck i världen och värna om kommande generationer. 

Tidlös skönhet

Tidlös skönhet är ett viktigt begrepp inom Graceful Living, vi vet att där det är vackert sker bra saker och människor mår bra. Vi försöker omsätta skönhet och värdighet i så väl yttre som inre miljöer. Vi tar lärdom av naturens intelligens när vi skapar skönhet. Tidlös skönhet är det som alltid tilltalat människan den är inte subjektiv den är harmonisk, balanserad och känns som vacker oavsett vem som betraktar den. Vi arbetar med design, inredning, trädgård och arbetsmiljöer som är hälsosamma, omsorgsfulla, livsbejakande och hållbara.