Agneta Nyholm och Sara Dahlberg Eriksson 2017

Läkande krafter är en bok för Dig som vill använda läkande principer som värdegrund för ett gott liv. En studiebok för fackförbund, skolor, vård- och omsorg, behandlingshem, inom arbetsliv och organisationer eller bara hemma vid köksbordet. Boken kan användas individuellt eller i grupp.

De läkande krafterna är ett trettiotal begrepp som har det gemensamt att de kan läka känslomässiga sår och minska bekymmer. De är tidlösa och bidrar till att bygga upp en stabil och kraftfull tillvaro. Exempel på läkande krafter – kärlek, försoning, integritet, respekt, ärlighet, humor och gemenskap…

Med boken vill vi förmedla att det finns hopp även när tillvaron känns meningslös. Det här en handbok för ett gott liv som förespråkar fotarbete med hjälp av reflektioner, strategier, eget och gemensamt arbete och konkreta redskap.

Författare: Agneta Nyholm och Sara Dahlberg Eriksson